Nabídka sponzoringu

Balíček PARTNER GOLD

Cena: 60 000 Kč


Balíček PARTNER SILVER

Cena: 30 000 Kč


Balíček PARTNER BRONZE

Cena: 15 000 Kč


Všechny ceny jsou bez DPH.

Nabídka neobsahuje náklady spojené s výrobou reklamních nosičů.

Plnění nad rámec této nabídky dle individuální dohody.

Podmínkou je uzavření smlouvy do 31. 5. 2020.

 


 

ČK motorsport s.r.o. 
K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice
IČ: 261 02 811, DIČ: CZ26102811