Propozice Classic Challenge 2024

1. Obecně

Seriál setinových rallye klasických vozidel Classic Challenge 2024 je vypsaný pro účastníky:

Do celkového pořadí budou hodnoceni jezdci, kteří se těchto podniků zúčastní s vozem odpovídajícím kategorii Classic (vyrobeným do roku 1994 včetně). Do každé soutěže může jezdec odstartovat s jiným vozem, pro hodnocení v klasifikaci Classic Challenge 2024 však musí toto vždy odpovídat kategorii Classic.

2. Pravidla

Classic Challenge 2024 se koná podle pravidel uvedených ve zvláštních ustanoveních každého podniku.

3. Hodnocení

Celkové pořadí bude určeno součtem bodů získaných jezdcem za konečné umístění v jednotlivých podnicích. Vítězem Classic Challenge 2024 se stává posádka s největším součtem bodů.

Body budou přiděleny za umístění na 1. – 15. místě absolutní klasifikace každého podniku podle stupnice 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Při dvoudenních soutěžích budou tyto body násobeny koeficientem 1,5.

V případě rovnosti bodů rozhodne vyšší počet dosažených lepších umístění (1., 2., 3. místo atd.) v konečném pořadí jednotlivých podniků. Pokud jsou body i tak shodné, rozhodne nižší objem motoru vozidla, se kterým se jezdec zúčastnil podniku, kde naposledy bodoval.

Pokud bude jezdec v průběhu sezony měnit spolujezdce, oceněn bude pouze ten, který v součtu získal více bodů. Pokud získají spolujezdci stejný počet bodů, oceněn bude pouze ten, který se zúčastnil XV. South Bohemia Classic. Pokud ani po zohlednění výše uvedených kritérií nebude možné určit vítěze, rozhodne los.

4. Ceny

Posádky na 1. – 3. místě absolutního pořadí Classic Challenge 2024 získají během galavečera XV. South Bohemia Classic trofeje a následující ceny:

1. místo – startovné do XVI. South Bohemia Classic 2025
2. místo – startovné do VI. Spring Classic 2025
3. místo – věcné ceny