Propozice South Bohemia Trophy 2020

1. Obecně

Seriál setinových rallye klasických vozidel South Bohemia Trophy 2020 je vypsaný pro účastníky I. Spring Classic a XI. South Bohemia Classic. Do konečného pořadí budou hodnoceny posádky, které odstartují a dokončí oba podniky s vozem odpovídajícím kategorii Classic (vyrobeným do roku 1990 včetně).

2. Pravidla

South Bohemia Trophy 2020 se koná podle pravidel uvedených ve zvláštních ustanoveních každého podniku.

3. Hodnocení

Celkové pořadí bude určeno součtem konečné sumy penalizací, které každá posádka dosáhne v jednotlivých podnicích. Vítězem South Bohemia Trophy 2020 se stává posádka s nejmenším součtem bodů penalizace.

V případě rovnosti bodů rozhoduje počet trestných bodů získaných na trati XI. South Bohemia Classic. Pokud jsou body i tak shodné, vítězí vůz, který se zúčastnil této soutěže a má nižší objem motoru.

4. Ceny

Posádky na 1. – 3. místě absolutního pořadí South Bohemia Trophy 2020 získají během galavečera XI. South Bohemia Classic trofeje a věcné ceny.

Kritériem pro ocenění je účast jezdce v obou podnicích. Pokud do každé soutěže odstartuje s jiným navigátorem, oceněn bude pouze spolujezdec, který se zúčastnil XI. South Bohemia Classic.