II. Spring Classic | 5. 6. 2021

Vypsané kategorie

Classic – klasické automobily vyrobené do roku 1991

Exclusive – sportovní automobily vyrobené v letech 1992 až 2021

Základní vklad pro dvoučlennou posádku zahrnuje:

Startovné

Úhrada vkladu do 31. 12. 2020 do 23. 5. 2021 po 23. 5. 2021 *
Kategorie Classic 6 500 Kč 7 000 Kč 10 000 Kč
Kategorie Exclusive 12 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč
Příplatek ke startovnému      
Třetí a další osoba v posádce 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč
Třetí a další osoba v posádce mladší 15 let 600 Kč 600 Kč 600 Kč

* pouze na základě souhlasu pořadatele

Pro výši vkladu je rozhodující den připsání částky na bankovní účet pořadatele (viz „Platba“).

Podmínkou zařazení posádky do seznamu přihlášených je úhrada startovného.

Ceny jsou včetně DPH.

Sdružené startovné do South Bohemia Trophy 2021

Úhrada vkladu do 31. 12. 2020 do 23. 5. 2021
II. Spring Classic & XII. South Bohemia Classic 16 000 Kč 17 500 Kč


South Bohemia Trophy je vypsána pouze pro kategorii Classic. Pro registraci do obou podniků stačí vyplnit pouze jednu přihlášku.

XII. South Bohemia Classic se uskuteční ve dnech 10. a 11. září 2021. Více informací na www.southbohemiaclassic.cz.


Přihláška

  Soutěžní kategorie
  Mechanické stopky
  South Bohemia Trophy

  Vozidlo

  Značka
  Typ
  Rok výroby
  Obsah motoru
  Výkon (k)
  Registrační značka
  Stát registrace
  Původ a historie vozidla
  Fotografie vozidla

  Jezdec

  Příjmení
  Jméno
  Národnost
  Datum narození
  Ulice, číslo popisné / orientační
  Město
  PSČ
  Stát
  Číslo řidičského průkazu
  Země vydání
  Telefon
  E-mail
  Konfekční velikost

  Spolujezdec

  Příjmení
  Jméno
  Národnost
  Datum narození
  Ulice, číslo popisné / orientační
  Město
  PSČ
  Stát
  Číslo řidičského průkazu
  Země vydání
  Telefon
  E-mail
  Konfekční velikost

  Další spolujezdci

  Příjmení
  Jméno
  Datum narození
  Konfekční velikost
  Příjmení
  Jméno
  Datum narození
  Konfekční velikost

  Informace o posádce

  Zajímavosti pro moderátora

  Registrace do Týmového poháru

  Název týmu
  Další týmové posádky

  Každý tým můžou tvořit minimálně tři a maximálně čtyři posádky.

  Výsledkový SMS servis

  Telefon

  Uzávěrka přihlášek: 23. 5. 2021 ve 24:00

  Bude akceptováno 100 přihlášek. Po dosažení tohoto počtu bude seznam posádek uzavřen a případné další přihlášky zařazeny do pořadníku.

  Platba

  Číslo účtu: 2102956758/2700
  UniCredit Bank České Budějovice
  Poznámka pro příjemce: celé jméno jezdce

   

  Fotodokumentace

  Odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněním fotografií a videozáběrů vaší posádky či vozu pořízených v průběhu II. Spring Classic 2021.

  Slavnostní galavečer

  Dodatečné vstupenky na slavnostní galavečer je možné objednat na e-mailové adrese info@springclassic.cz. V průběhu soutěže budou k dostání při prezenci posádek.

  Cena za 1 osobu činí 800 Kč.