I. Spring Classic | 6. 6. 2020

Vypsané kategorie

Classic – klasické automobily vyrobené do roku 1990

Exclusive – sportovní automobily vyrobené v letech 1991 až 2020

Základní vklad pro dvoučlennou posádku zahrnuje:

Startovné

Úhrada vkladu do 31. 12. 2019 do 31. 5. 2020 po 31. 5. 2020 *
Kategorie Classic      
Základní startovné 6 300 Kč 7 000 Kč 10 000 Kč
Zvýhodněné startovné – minimálně 3x účast
v South Bohemia Classic v letech 2015 až 2019 **
5 600 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč
Kategorie Exclusive      
Základní startovné 12 000 Kč 16 000 Kč
Příplatek ke startovnému      
Třetí a další osoba v posádce 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč
Třetí a další osoba v posádce mladší 15 let 600 Kč 600 Kč 600 Kč

* pouze na základě souhlasu pořadatele
** rozhodujícím kritériem je počet startů jezdce (řidiče)

Podmínkou zařazení posádky do seznamu přihlášených je úhrada startovného.

Pro výši vkladu je rozhodující den připsání částky na bankovní účet pořadatele (viz „Platba“).

Ceny jsou včetně DPH.

Sdružené startovné do South Bohemia Trophy 2020

Úhrada vkladu do 31. 12. 2019 do 31. 5. 2020
Spring Classic & South Bohemia Classic    
Základní startovné 17 400 Kč 18 400 Kč
Zvýhodněné startovné – minimálně 3x účast
v South Bohemia Classic v letech 2015 až 2019 *
14 700 Kč 15 500 Kč

* rozhodujícím kritériem je počet startů jezdce (řidiče)

South Bohemia Trophy je vypsána pouze pro kategorii Classic.

XI. South Bohemia Classic se uskuteční ve dnech 4. a 5. září 2020. Více informací na www.southbohemiaclassic.cz.


Přihláška

Soutěžní kategorie
Mechanické stopky
South Bohemia Trophy

Vozidlo

Značka
Typ
Rok výroby
Obsah motoru
Výkon (k)
Registrační značka
Stát registrace
Původ a historie vozidla
Fotografie vozidla

Jezdec

Příjmení
Jméno
Národnost
Datum narození
Ulice, číslo popisné / orientační
Město
PSČ
Stát
Číslo řidičského průkazu
Země vydání
Telefon
E-mail
Konfekční velikost

Spolujezdec

Příjmení
Jméno
Národnost
Datum narození
Ulice, číslo popisné / orientační
Město
PSČ
Stát
Číslo řidičského průkazu
Země vydání
Telefon
E-mail
Konfekční velikost

Další spolujezdci

Příjmení
Jméno
Datum narození
Konfekční velikost
Příjmení
Jméno
Datum narození
Konfekční velikost

Informace o posádce

Zajímavosti pro moderátora

Registrace do Týmového poháru

Název týmu
Další týmové posádky

Každý tým můžou tvořit minimálně tři a maximálně čtyři posádky.

Výsledkový SMS servis

Telefon

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2020 ve 24:00

Platba

Číslo účtu: 2102956758/2700
UniCredit Bank České Budějovice
Poznámka pro příjemce: celé jméno jezdce

 

Fotodokumentace

Odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněním fotografií a videozáběrů vaší posádky či vozu pořízených v průběhu I. Spring Classic 2020.

Slavnostní galavečer

Dodatečné vstupenky na slavnostní galavečer je možné objednat na e-mailové adrese info@springclassic.cz. V průběhu soutěže budou k dostání při prezentaci posádek.

Cena za 1 osobu činí 750 Kč.