Propozice ÚAMK Classic Challenge 2021

1. Obecně

Seriál setinových rallye klasických vozidel ÚAMK Classic Challenge 2021 je vypsaný pro účastníky II. Spring Classic, I. Moravian Wallachia Classic a XII. South Bohemia Classic.

Do celkového pořadí budou hodnoceni jezdci, kteří se těchto podniků zúčastní s vozem odpovídajícím kategorii Classic (vyrobeným do roku 1991 včetně). Do každé soutěže může jezdec odstartovat s jiným vozem, pro hodnocení v klasifikaci ÚAMK Classic Challenge 2021 však musí toto vždy odpovídat kategorii Classic.

2. Pravidla

ÚAMK Classic Challenge 2021 se koná podle pravidel uvedených ve zvláštních ustanoveních každého podniku.

3. Hodnocení

Celkové pořadí bude určeno součtem bodů získaných jezdcem za konečné umístění v jednotlivých podnicích. Vítězem ÚAMK Classic Challenge 2021 se stává posádka s největším součtem bodů.

Body budou přiděleny za umístění na 1. – 15. místě absolutní klasifikace každého podniku podle stupnice 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Při dvoudenních soutěžích budou tyto body násobeny koeficientem 1,5.

V případě rovnosti bodů rozhodne vyšší počet dosažených lepších umístění (1., 2., 3. místo atd.) v konečném pořadí jednotlivých podniků. Pokud jsou body i tak shodné, rozhodne nižší objem motoru vozidla, se kterým se jezdec zúčastnil XII. South Bohemia Classic.

Pokud bude jezdec v průběhu sezony měnit spolujezdce, oceněn bude pouze ten, který v součtu získal více bodů. Pokud získají spolujezdci stejný počet bodů, oceněn bude pouze ten, který se zúčastnil XII. South Bohemia Classic. Pokud ani po zohlednění výše uvedených kritérií nebude možné určit vítěze, rozhodne los.

4. Ceny

Posádky na 1. – 3. místě absolutního pořadí ÚAMK Classic Challenge 2021 získají během galavečera XII. South Bohemia Classic trofeje a následující ceny:

1. místo – startovné do XIII. South Bohemia Classic 2022
2. místo – startovné do II. Moravian Wallachia Classic 2022
3. místo – startovné do III. Spring Classic 2022

Průběžné pořadí po Moravian Wallachia Classic