Moravian Wallachia Classic si bere oddechový čas

11.3.2023

Vydařený druhý ročník, nadšené posádky, spokojení partneři. Pověstná laťka valašské setinové rallye šla nečekaně rychle nahoru a před organizačním týmem ležela výzva pro nadcházející pokračování. Bohužel události ve druhé polovině loňského roku přinesly řadu změn, které významně ovlivnily plánované pokračování Moravian Wallachia Classic. Poslední únorový týden padlo s konečnou platností rozhodnutí o odložení třetího ročníku MWC.

Moravian Wallachia Classic si bere oddechový čas aneb Jsou rozhodnutí, která se nedělají snadno

Důvodů se sešlo několik. Již v průběhu podzimu loňského roku bylo zřejmé, že pro nadcházející rok bude klíčové téma sestavení rozpočtu. Paradoxně se ukázalo, že finance navzdory ekonomickým otřesům nemusí být hlavním problémem.

S důvěrou hlavních partnerů

Jsme rádi, že za námi i nadále stojí hlavní partneři Kayaku Safety Systems Europe a.s. a TATRA TRUCKS a.s. Na druhou stranu uplynulé dva ročníky, jakkoli se vydařily, odkryly řadu možností pro zlepšení a rozvoj započaté spolupráce. Je zcela pochopitelné, že ze strany sponzorů přichází podněty na co nejefektivnější využití poskytované finanční podpory. V praxi to znamená revizi konceptu MWC a nalezení oboustranně prospěšných řešení. To s sebou nese zvýšené nároky na čas a přípravu.

Letošní situaci do jisté míry zkomplikovaly volby do obecních zastupitelstev. V řadě obcí na Valašsku a okolních regionech se po volbách změnilo vedení. Vsetín, centrum MWC, nevyjímaje. V tomto směru jsme již podnikli první kroky. Vyřizování povolení, jednání se starosty a řešení zapojení obcí do programu MWC by do budoucna mělo usnadnit prohloubení spolupráce s organizačním týmem Jaromíra Tomaštíka.

Než na půl plynu, raději s odkladem

První ročník MWC jsme uspořádali v covidové době, kdy ekonomika fungovala v omezeném režimu a okolnosti poskytovaly pro přípravu rallye velkorysý časový prostor. Opakem byly události z druhé poloviny loňského roku, kdy díky neočekávaným vlivům došlo ke zvýšení poptávky po kreativních a marketingových službách naší agentury. Pořádání MWC je celoroční projekt s velkými finančními, časovými a personálními nároky. Jakkoli jsme dokázali v loňském roce alokovat dostatek času na přípravu druhého ročníku, letos se nám odpovídající prostor zajistit nepodařilo.

Abychom navázali na úspěch loňské MWC, nemůžeme přistoupit na kompromisy. Udělat průměrný podnik za každou cenu jen proto, abychom nepřerušili řadu, není v souladu s naším záměrem. Proto jsme, i po konzultaci s partnery, přistoupili k rozhodnutí odložit konání třetího ročníku o rok.

V červnu a na Valašsku?

Odkladem získává organizační tým MWC potřebný čas. V jakém rozsahu a podobě se odehrají změny zatím není jasné. Scénářů existuje několik. Co by se měnit nemělo, je červnový termín konání a centrum rally na Valašsku. Zda se timeout podaří odpovídajícím způsobem zužitkovat k rozvoji valašské setinové rally, ukáží následující měsíce. Držte nám palce.

Roman Fluxa
hlavní organizátor

Foto: Ivo Novák